تراژدی در پیوستن به جامعه جهانی
واقعه‌ای که برای مدیریت آن بیش از سه هفته زمان داشتیم و به گفته معاونت درمان وزارت بهداشت، تاخیر در ورود کرونا به کشور رخ داده است. 

حال باید دید از فرصت طلایی سه هفته تا یک ماهه‌ای که کشور داشت چگونه استفاده شده است و میزان آمادگی چگونه است. وقوع اولین مورد از کرونا در شهر قم که پس از تهران بیشترین تنوع از اتباع خارجی مقیم ایران را در کشور دارد، امری غریب نیست.

انتظار منطقی آن است که داشتن فرصت مناسب برای اقدامات پیشگیرانه و نیز وقوع موارد اولیه در یک مرکز جمعیتی درجه دوم سبب شود که میزان قربانیان و سرعت گسترش ویروس را در کشور ما به سطح پایین‌تری از دیگر کشورها برساند ولی این تنها در شرایطی است که حاکمان و به تبع‌ منصب‌داران حوزه سلامت خود و مردم را مجهز ساخته باشند.

گروه پزشکان و قانون در هفته‌های اخیر تلاش کرد تا بخشی از شبکه سراسری آموزش‌های لازم باشد و هنوز هم آماده است که همه امکانات گروه و پایگاه خبری خود را برای گسترش آموزش در اختیار مسئولین گذارده و به آن افتخار خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه