مزدوری به جای خدمت
اما در ورطه هلاکت‌باری به نام طرح ضریب کا ‌پزشکان اتفاقی رخ داده است که نشان می­دهد تفکر وزارت بهداشت در مورد نیروهای طرحی بنایش هنوز در دوره‌ای است  که انسان مجبور فقط مزدور بود و هیچ حقی نداشت.

زندانیان دارای احکام قطعی دادگاه‌های صالحه ایران‌ بدون گرفتن بیماری کورونا و فقط برای پیشگیری توانستند از مرخصی (‌با احتساب آن به عنوان مدت حبس‌)‌ استفاده کنند ولی همکاران ضریب کا ما حتی وقتی کورونا هم بگیرند باید جبران مرخصی آن را بکنند. 


این همه تفاوت ریشه در کدام ذهن بیمار دارد؟ 

گروه پزشکان و قانون معتقد است که آنچه در قوانین اولیه این طرح‌ وجود دارد و الحاقات بعدی آن به بازنگری اساسی بخصوص در نگرش نو به مقوله خدمت انسانی نیاز دارد و آنچه فعلا برقرار است حتی با مفاهیم برده‌داری را نیز تطابق ندارد و بر تفکر مزدوری بنیان شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه