چه کسانی ما را به خاک و خون کشیدند؟
مسئول این رفتار ددمنشانه این کسان هستند:

- صدای و سیمایی که صبح تا شام در ایجاد نفرت و اختلاف افکنی بین جامعه پزشکی و مردم به اشکال و اقسام مختلف تلاش می‌کند.

از افسانه سازی‌ها در مورد ثروت پزشکان تا لاابالی و بی‌‌مسئولیت نشان دادن آنها به هر ترتیب و هر بهانه تا ساختن سریال‌ها و فیلم‌ها و گزارشات و تحلیل‌هایی که در آن شخصیت پزشکان نه مطابق یک انسان واقعی و حرفه‌ای، بلکه به شکل‌های غلو شده و بی‌محتوی است و جز ایجاد تصویرهای بی پایه در ذهن مخاطبان هیچ خاصیتی ندارد. 

- دولتی که بار بسیار سنگین درمان دولتی را بر دوش نیروهایی محدود می‌گذارد و با تصمیم‌گیری‌های عجیب سبب می‌شود خیل مراجعان و درمان خواهان افزایش چندین باره بیابد و سبب انباشته شدن خشم و غیض مراجعانی شود که حتی کوچکترین اطلاعی از صدها مشکل کادر درمان بیمارستان‌ها نداشته و یک‌سره توقع و انتظار دارند. 

- دولتی که حتی از تهیه اولیه‌ترین اقلام حفاظت از جان آنها نیز عاجز است و بیش از یک‌سال تا یکسال‌ونیم است که کارانه‌هایشان را هم نداده است و حتی توان کمترین حفاظت فیزیکی معمول از آنها را ندارد.

- قوه قضاییه‌ای که علی‌رغم اطلاع از افزایش خشونت علیه درمانگران در محیط‌های درمانی و بر خلاف وظیفه ذاتی‌اش در اقدامات پیشگیرانه از جرم نه تنها عملی متناسب برای حفاظت از جان و آبرو و سلامت کادرهای درمان نمی‌کند، بلکه با صدور احکام عجیب در پرونده‌های پزشکی به انباشته شدن انتظارات نامتعارف دامن می‌زند.

- رسانه‌هایی که با بزرگ‌نمایی و دروغ پردازی‌های در مورد هر واقعه کوچک و بزرگی در محیط پزشکی کشور، آن را دستاویز خبرسازی‌های بی پایه به قصد خودنمایی‌های رسانه‌ای می‌کنند تا چند صباحی بیشتر در عرصه بمانند و چند ریالی بیشتر به جیب بزنند.

رسانه‌هایی که کوچکترین اطلاعی از شیوه کار و مراتب اجرایی در مراکز درمان را ندارند و با خلق افسانه‌های ریز و درشت فقط تخم نفرت می‌پراکنند.


گروه پزشکان و قانون بیش از پنج سال است که لحظه به لحظه و تک به تک پدیده خشونت علیه درمانگران را پیگیری می‌کند و آن را از پیچیده‌ترین تهدید‌های شغلی خود می‌داند و بارها اخطار کرده است که ولنگاری افسار گسیخته‌ای که در این امر در بین همه ارکان جامعه وجود دارد، عاقبت به یک فاجعه ختم خواهد شد و آنگاه بسیار دیر خواهد بود و پشیمانی سودی نخواهد داشت.


شدت خسارات بدنی به همکارمان در پیرانشهر نشان می‌دهد که متاسفانه پیش‌بینی ما درست بوده است و اگر همین اینک فکری عاجل نشود به وقوع فاجعه بسیار نزدیکتر شده‌ایم.

 
گروه پزشکان و قانون صراحتا درخواست خود را برای تسریع و تعجیل در اعمال تشدید مجازات خشونت علیه درمانگران در محیط‌های درمانی را تکرار می‌کند و از آحاد جامعه پزشکی می‌خواهد آن را به مطالبه عمومی بدل نمایند. 

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه