عزاداریم
آنان که برگ‌ریزان تابستانی ما را شاهد هستند و همچنان غیرمسئولانه همان راهی را که می‌رفتند، می‌روند،  بدانند که باعث می‌شوند شجره ما در پاییز به کلی ساقط شود.

برای چندمین بار می‌گوییم ما تعدادی عدد نیستیم؛ انسانهایی هستیم چون دیگران و با وظایفی که ما را بیش از دیگران در معرض خطر قرار می‌دهد و انتظار آن را داریم که جان ما نیز صیانت شود نه آنکه به بهانه‌های مختلف به قربانگاه برده شویم.

رنج‌های ما،

اشک‌هایمان در فراغ یاران‌مان،
 
و ضجه‌های غریبانه‌مان را دریابید؛

صبر ما نیز حد دارد

گروه پزشکان و قانون این میزان از آسیب به کارکنان سلامت را یک فاجعه ملی می‌داند، خود را عزادار اعلام کرده و درخواست اعلام عزای عمومی برای پاسداشت عزیزانمان را دارد.

پایان پیام/

9 نظر

مطالب مشابه