بیانیه مهم گروه پزشکان و قانون
وقتی اولویت اول کشور با چنین روندی پیگیری می‌شود که حتی فریاد و ضجه عامل اصلی اجرایی یعنی وزارت بهداشت و درمان را به آسمان برده است، لازم است که ناخدای را سیاستی دگر آید. 

تزلزل در سامان سلامت کشور در چنین روزهایی موجب عواقبی خواهد شد که گستره آن قطعا تمام حوزه‌های دیگر حیات در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد که شایسته است اهمیت واقعی آن به درستی درک گردیده و بر مبنای آن اندیشه و عمل انجام شود. 

گروه پزشکان و قانون برای سومین بار در هفت ماه اخیر از عالی ترین مقام کشور درخواست می‌کند که مستقیما مسئولیت کارکنان سلامت را به عنوان خط اول مقابله با کرونا پذیرفته و از سقوط و فروپاشی سامان سلامت جلوگیری نمایند. برخلاف عادت، تعجیل در این امر عین ثواب بوده و موجب حفظ اقتدار سلامت کشور و حفظ نفوس محترم خواهد گردید.

پایان پیام/

مطالب مشابه