کشور را قرنطینه کنید
قرنطینه کشور در این زمان عاقلانه‌ترین روش است و هیچ اولویتی از آن بالاتر وجود ندارد. 

این وضعیت نتیجه تمرد خاص و عام از نصیحت عالمان و دلسوزان است.

این رفتار عبث و خانمان برانداز را متوقف کنید و به کشتار پایان دهید. 

گروه پزشکان و قانون به عنوان عضوی از جامعه مدنی پزشکی کشور درخواست قرنطینه کامل و عمومی کشور بدون قید و شرط را دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه