جنگ زرگری بر سر پروتکل‌ها
یکی از آنها به بهانه کرونا از هیچ دروازه‌ای‌ عبور نمی‌کند‌و پشت دستورالعمل‌های حفاظتی پنهان می‌شود و دیگری دُن‌‌کیشوت ‌وار و بدون توجه به موقعیت حقوقی خود از هر سوراخ سوزنی رد می‌شود و با حفاظت حداقلی به مرکز کرونایی می‌رود. 

و پس از آن هر دو صاحب منصب بی‌هیچ‌گونه توجه به فاجعه‌ای که در پیش چشم آنان در حال رخ دادن است، کرونا را بهانه تاختن به یکدیگر قرار می‌دهند و ما شگفت‌زده از این میزان بی‌مسئولیتی این دو مدعی سیاسی، شاهد نابودی مردمی هستیم که قربانی اختلاف سیاست‌بازان می‌شوند.

گروه پزشکان و قانون تاسف عمیق خود را از به بازی گرفته شدن مفاهیم مربوط به همه‌گیری کرونا توسط ارباب سیاست اعلام می‌کند و اعتقاد دارد که دلیل اصلی جولان دادن بیماری در کشور، تفوق یافتن سیاست و سیاسیون بر علم و عالمان است و جسم و جان مردمان ایران هیزم این آتش افروزهای سیاسی شده است و بدتر از همه آنکه هیچ چشم‌انداز روشنی برای دست برداشتن از این خیره‌سری‌ها و نجات‌ این مردم رها‌شده دیده نمی‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه