انتقال معکوس
گروه پزشکان و قانون هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند به گسترش انفجاری بیماری‌ در شهرستان‌های کوچک، بدون امکانات و فاقد تجربه لازم‌ منجر شده و آمار مرگ و میر را بیش از پیش افزایش دهد.

پایان پیام/

مطالب مشابه