مقاومت پیرامونی
سلیقه‌ای‌سازی و سپردن امور بدیهی به دست روابط و تعاملات هر هیئت مدیره خاص رفتاری غیر مسئولانه و به شدت مذموم است. هیئت‌های مدیره مناطق پیرامونی به اندازه کافی دارای درگیری‌ها و تنگ نظری‌ها و تنگناهای داخل و خارج سازمانی هستند و بدون یک دستور سازمانی روشن و صریح، تنها تعارضات است که ادامه می‌یابد.

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد ارکان اجرایی و سیاستگذار سازمان نظام پزشکی باید بدون فوت وقت و با بیانی دقیق و عملیاتی این موضوع مهم را حل کرده و از بازی با کلمات و معلق نگاه داشتن موضوع دست بردارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه