اکثریت؟!
یکم: تحقیق و مطالعه در مورد وقایع انتخابات نظام پزشکی دوره جاری (انجام شده در تابستان ۱۳۹۶) و حواشی آن

دوم: این موضوع که حتی با نتایج همان انتخابات ۱۲۱۷ رای بین بیش از چهار هزار رای ماخوذه حضوری در صندوق و بیش از ۴۶ هزار‌ پزشک شاغل فقط در تهران را با هیچ ‌معجزی نمی‌توان، کسی را به عنوان صاحب اکثریت و «فرد مورد اعتماد اکثریت جامعه پزشکی!!» به خورد گروه پزشکی و جامعه داد.

هیات اجرایی پزشکان و قانون

پایان پیام/

مطالب مشابه