ویروس در اتاق تاریک
نه دیگر از وزیر کشور تحرک آنچنانی دیده می‌شود و نه دیگر تنها منبع خبررسانی دکتر رئیسی است.

در آشفته بازار فعلی هر کس هر چه می‌خواهد می‌گوید و آنچنان گفته‌ها حتی در بدیهیات هم متناقض است که حتی مطلعین و خبرگان را نیز به آشفتگی کشانده است. 

این آش چنان شور است که صدای وزیر بهداشت را نیز بلند نمود و او خود را تنها منبع‌ موثق خبررسانی در مورد واکسن اعلام کرد.

در هفته اخیر نیز بود یا نبود جهش خاصی در ژنوم ویروس در بین بلندپایگان رسمی محل مناقشه‌ای خنده‌آور شده است که از انکار مطلق وجود ژن انگلیسی تا ادعای ناتوانی بررسی ژنوم و ادعای وجود گونه انگلیسی از مدت‌ها قبل در کشور‌، پیش رفته است. 


گروه پزشکان و قانون اطمینان دارد که هیچکدام از مدعیان حتی ذره‌ای متوجه میزان آسیب‌هایی که اینگونه سخنان متشتت و پر از تناقض به سلامت شهروندان نگران ایرانی می‌زند نیستند و همچون ساکنان اتاق تاریک که این بار ویروس به جای فیل در آن است هرکدام از ظن خود چیزی می‌گویند.

این رویه آزارنده و بنیان‌کن می‌تواند با شیوه‌ای درخور حل شود ولی گوش‌های دچار ثقل سامعه عامدانه را علاجی نیست.

هفتم دی‌ماه 99

پایان پیام/

مطالب مشابه