تدوین سند ملی تربیت، آموزش و سلامت جنسی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، روز دوشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از بحث و بررسی سند ملی تربیت، آموزش و سلامت جنسی کشور، مقرر شد این سند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و توسط وزارت آموزش و پرورش در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

این سند با هدف ارتقاء آگاهی، سواد، سلامت جنسی و مواجهه با مخاطرات جنسی برمبنای تعلیم و تربیت اسلامی تهیه شده است .

به گزارش ایرنا در این جلسه وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت حضور داشتند. 

پایان پیام/

مطالب مشابه