بررسی ابعاد حقوقی جراحی کار پزشک نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کارشناسان معتقدند که گرفتن رضایت نامه از بیمار از سوی متخصص پزشکی قانونی به جای پزشکِ بیمار ،رابطه اخلاقی پزشک و بیمار را تبدیل به یک رابطه حقوقی می کند و ریشه های اخلاق پزشکی را می خشکاند و البته یک هزینه اضافی هم بابت این کار از بیماران دریافت می شود که این خلاف اخلاق پزشکی است.

چالشی که برخی متخصصان معتقدند میتواند به رابطه بین بیمار و پزشک آسیب برساند اما محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است که برخی اعمل جراحی عوارض سنگینی ممکن است در پی داشته باشد و اعلام آنها از سوی متخصص پزشکی قانونی یک روند منطقی و ضروریست.

وی درباره استخدام متخصص پزشکی قانونی در برخی مراکز درمانی برای گرفتن رضایت نامه از بیمار گفت: برخی از اعمال جراحی سنگین ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد و برای اینکه بیمار از این عوارض و عواقبی که ممکن است بعد از عمل به آن دچار شود آگاه شود این عوارض از سوی متخصص پزشکی قانونی به بیمار یادآوری می شود.

ظفرقندی ادامه داد: متخصص پزشکی قانونی به عنوان یک تخصص با نکات خاص به لحاظ اینکه دوره های آن را دیده است آشناست لذا عوارض احتمالی جراحی را به بیمار منتقل کرده و از بیمار رضایت نامه می گیرد که به نظر من این یک مسیر منطقی است و ایرادی در آن وجود ندارد.

به گزارش سلامت نیوز رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: بررسی ابعاد حقوقی جراحی کار پزشک نیست و متخصص پزشکی قانونی علاوه بر بحث پزشکی با ابعاد حقوقی و تبعات جراحی بیماری آشنا است و طبیعی است که پزشکی قانونی بهتر می تواند آن موارد را برای بیمار توضیح دهد که البته هیچ اجباری در این کار نیست و این نوع رضایت نامه فقط برای اعمال جراحی سنگین است و اگر لازم باشد پزشک و بیمار این توضیح را از جانب متخصص پزشکی قانونی دریافت می کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه