جامعه سالم، جامعه امن است
اینک مردمان ایرانی فشار بسیار بر گرده خویش دارند و امنیت را در بسیاری از حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه معیشت و کسب و کار بر باد و اقتصاد خرد و کلان را بر‌ فنا ‌رفته می‌بینند. 

کاهش شدید ارزش پول ملی‌، بحران پایان‌ناپذیر کرونا و تورم افسار‌گسیخته، سلامت روح و جسم ایرانیان را در معرض شدیدترین آسیب‌ها قرار داده است و برای آنها هنوز هیچ افق روشنی تصویر نمی‌شود.

اما آیا اینک زمان تهدید و ایجاد ناامنی برای‌ عده‌ای از زنان این خاک است‌؟ 

آیا این سخنان بر وفاق ملی و شخصیت میهنی و حتی مذهبی کشور می‌افزاید‌؟ 

آیا اگر کمترین آسیبی به احدی از آحاد بانوان کشور بخورد کسی پاسخگوی آن هست‌؟ 

گروه پزشکان و قانون دغدغه باورمندان را ‌در‌ک می‌کند ولی براساس آموزه‌های خود اطمینان دارد که رفع مصیبت‌های‌ بزرگی که اینک کشور با آن روبه‌رو است، باید برای این باورمندان در اولویت باشد تا‌ شهروندان هم تحقق عدل و قسط را به چشم ببینند. 

 تنها جامعه‌ای امن می‌تواند جامعه‌ای سالم باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه