افزایش شیوع اختلالات شنوایی در استان هایی با ازدواج فامیلی بیشتر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مصطفی سراج گفت: میزان شیوع اختلالات شنوایی در برخی از استان ها مانند خراسان رضوی، قزوین، فارس، گلستان و گرگان بیشتر از متوسط کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: اجباری کردن غربالگری های ژنتیکی می تواند از بروز اختلالات شنوایی پیشگیری کند.

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: اختلال شنوایی یکی از سخت ترین نوع معلولیت ها به شمار می رود، تصور عموم این است که معلولیت های جسمی از بدترین نوع معلولیت ها هستند؛ در حالی که اختلال شنوایی شدیدتر و بدتر از آن است چرا که ناشنوایان نمی توانند با دیگران ارتباط کامل برقرار کنند و مشارکت اجتماعی داشته باشند.

سراج با اشاره به غلفت از زبان اشاره ناشنوایان گفت: اکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است؛ برای زبان اشاره باید رویکردهای ملی و بومی داشته باشیم و واژه سازی کنیم که تاکنون 500 کلمه واژه سازی شده است.

وی تصریح کرد: دو کتاب دیگر در ارتباط با زبان اشاره در دست چاپ است. تهیه محتوای کتاب ها با دشواری هایی روبرو است که لازم است انجمن های فعال در حوزه ناشنوایی و دانشگاه ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی بهزیستی اضافه کرد: برخی واژه های مربوط به زبان اشاره، خاص کشور ما است و باید بومی سازی شود.

به گزارش ایرنا سراج در پایان گفت: بیش از 190 هزار نفر از ناشنوایان و کم شنوایان کشور تحت پوشش بهزیستی هستند که 40 درصد آنها را زنان و 60 درصد را مردان تشکیل می دهند. همچنین از این آمار حدود 62 درصد دچار اختلالات شنوایی شدید و خیلی شدید و 38 درصد دارای اختلالات شنوایی متوسط و خفیف هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه